Hệ thông kệ Rack để kính tự động

Hiện nay hướng tới viêc tối giảm sức lao động cũng như thao tác thủ công để tăng hiệu quả công việc trong sản xuất công nghiệp đang là su hướng và là điều tất yếu của mỗi nhà máy, công xưởng.

Để một nhà máy, nhà xưởng hoạt động tối ưu thì hệ thống lưu trữ kho hàng đóng vai trò quan trọng trong bộ máy vận hành hàng ngày. Với một hệ thống kệ để hàng nhà xưởng không được tối ưu sẽ làm cho quá trình vận hàng mất nhiều thời gian và nhiều sai sót.

Giải pháp cho các vấn đề chưa tối ưu và với mong muốn tiết kiện thời gian, gia tăng hiệu quả quản lý Rack để hàng hệ thống tự động đã được tích hợp vào cùng với rack để hàng truyền thống. Không những giảm sức lao động, giảm thao tác, tăng hiệu quả, tăng độ chính xác mà con tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo hệ thông xuất nhập hàng tự động kết hợp với rack để hàng cho hệ thống xuất nhập kính dưới đây :

Nguồn lấy từ chanel “Lauren”

Hệ thống kệ để hàng các nhà máy hiện nay có thể chia ra làm 2 hệ thống là :

  • Kệ để hàng bán tự động
  • Kệ để hàng tự động

Với 2 loại này thì khác hàng có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi chí chũng như phù hợp với hệ thống nhà xưởng kho bãi của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *